Công ty TNHH Kingmaker Việt Nam

Thông tin dự án

Địa chỉ dự án: 12 đường số 3, KCN Việt, Sing, TX Thuận An, Bình Dương

Nội dung dự án: Nạp sạc bình chữa cháy, bảo trì hệ thống máy bơm chữa cháy

Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Song Thái Tùng

nạp sạc bình chữa cháy

nạp sạc bình chữa cháy

bảo trì hệ thống pccc

bảo trì pccc