AEON MALL Bình Dương Canary

Thông tin dự án

Địa chỉ dự án: Số 01 Đại lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao,, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Bình Dương

Nội dung dự án: Cung cấp bình chữa cháy, trang phụcPCCC, nạp sạc bình chữa cháy

Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Song Thái Tùng

bình chữa cháy yamato

bình chữa cháy yamato

trang phục pccc

trang phục pccc

 

AEON MALL Bình Dương Canary
Đánh giá bài viết này

Tham khảo »  Công ty TNHH FOTAI Việt Nam