AEON MALL Bình Dương Canary

Thông tin dự án

Địa chỉ dự án: Số 01 Đại lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao,, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Bình Dương

Nội dung dự án: Cung cấp bình chữa cháy, trang phụcPCCC, nạp sạc bình chữa cháy

Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Song Thái Tùng

bình chữa cháy yamato

bình chữa cháy yamato

trang phục pccc

trang phục pccc

 

AEON MALL Bình Dương Canary
Đánh giá bài viết này