Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa TKT

Thông tin dự án

Địa chỉ dự án: Thửa đất số 423, tờ bản đồ số 59, khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Nội dung dự án: Cung cấp, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy

Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Song Thái Tùng

bình chữa cháy

bình chữa cháy

Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa TKT
Đánh giá bài viết này

Tham khảo »  Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN