Công ty CPSX Toàn Mỹ – CNBD 

Thông tin dự án

Địa chỉ dự án: 1/134B Ấp Hòa lân, Đại Lộ Bình Dương, Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Nội dung dự án: Cung cấp bình chữa cháy và các thiết bị phòng cháy chữa cháy

Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Song Thái Tùng

thiết bị phòng cháy chữa cháy

 

Công ty CPSX Toàn Mỹ – CNBD 
Đánh giá bài viết này

Tham khảo »  Công Ty TNHH Perfetti Van Melle VN