Công Ty TNHH CF VINA

Thông tin dự án

Địa chỉ dự án: Đường Na7, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương

Nội dung dự án: Sửa chữa máy bơm, bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy

Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Song Thái Tùng

Công Ty TNHH CF VINA
Đánh giá bài viết này

Tham khảo »  Công ty TNHH Kingmaker Việt Nam