Công ty TNHH Kingmaker Việt Nam

Thông tin dự án

Địa chỉ dự án: 12 đường số 3, KCN Việt, Sing, TX Thuận An, Bình Dương

Nội dung dự án: Nạp sạc bình chữa cháy, bảo trì hệ thống máy bơm chữa cháy

Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Song Thái Tùng

nạp sạc bình chữa cháy

nạp sạc bình chữa cháy

bảo trì hệ thống pccc

bảo trì pccc

Công ty TNHH Kingmaker Việt Nam
Đánh giá bài viết này

Tham khảo »  Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam